Ansvarsförsäkring

Vi har haft rent mjöl i påsen sen första dagen och naturligtvis arbetat med adekvata försäkringar och tagit det ansvar man alltid ska göra som flyttfirma. På så vis har vi skapat oss ett namn och rykte som gör att människor vågar anförtro sig till oss. Chansen att vi skulle vara den billigaste flyttfirman att anlita är förmodligen liten eftersom vi bedriver en seriös och långsiktig verksamhet. Oseriösa aktörer som använder sig av ”svarta pengar” och tveksamma försäkringar (om ens någon försäkring alls!) dumpar ibland priserna på marknaden. Då kan det vara tryggt att veta att vi alltid arbetar mycket seriöst.

Vi har en heltäckande Transport-skadeförsäkring hos If där vi är ansvars/transportförsäkrade för upp till 1 miljon kronor per uppdrag. Vid speciella transporter finns möjligheten att teckna specifika försäkringar.Producerad av webbyrå DigiFactory