Välkommen till Flyttningsbyrån

För oss är ömtåligt gods en vardag!

Hos oss är special standard för att kunna leverera efter kunders behov och önskemål över hela världen. Som Hallands största och enda auktoriserade transportör kan du vända dig till oss med förtroende!

Som medlem i Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF tillämpar vi gällande bestämmelser; Bohag2000 samt Kontor2003. Även Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser; ALLTRANS2007 och för internationella transporter Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser; NSAB2000.


Producerad av webbyrå DigiFactory