Personal

Det har länge florerat olika myter om ”flyttgubbar”, av varierande sanningshalt. Vi på Flyttningsbyrån i Halmstad har sedan länge insett att det är vår personal som är vårt ansikte utåt och möter våra kunder varje dag. Om vi vill att vår personal ska utvecklas till de duktiga yrkesmän vi vill ha måste vi behandla dem på ett bra och positivt sätt.
Personal
Personal
Därför är vi måna om vår personal och ser till att de får fortlöpande utbildning, rätt utrustning och avtalsenliga löner. På så vis kan vi försäkra oss om att vår personal stannar kvar hos oss, mår bra och att de förmedlar ett gott intryck till våra kunder. Slutligen är vår personal naturligtvis utbildad i möbelhantering och packteknik


Producerad av webbyrå DigiFactory