Utrikesflytt

Vårt ledord för uppdrag utanför Sverige är:
NYCKELFÄRDIGA HELHETSLÖSNINGAR - WORLD WIDE RELOCATION SERVICES
Vid flyttar som går till en annan kontinent sker dessa med containers eller flygfrakt. Bohaget emballeras helt och hållet med wellpapp, bubbelplast och kraftpapper, för att sedan packas i speciella trälådor, containers eller flygpallar. Det skrivs en packlista/inventarielista som signeras vid lastning och vid lossning. På dessa listor skrivs även eventuella skador som noterades innan Flyttningsbyrån antog godset under sitt ansvar, men skulle det bli skador under transport noterar man detta på packlistan efter numret som kollit blivit givet. Varje kolli numreras och detta måste stämma vid lastning och lossning för att inte något ska ”kunna försvinna” vid hantering som ej utförs av oss på exempelvis en flygplats eller i en hamn. Containers plomberas med en unik & numrerad plomb.
Landsbygden i Spanien
Landsbygden i SpanienProducerad av webbyrå DigiFactory