Auktorisering

Vi är medlemmar i:

Din trygghet som kund hos oss

Vi är medlemmar i Sveriges Möbeltransportörers Förbund.
När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid anmälan.
För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag!
SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter.


Producerad av webbyrå DigiFactory